Sympozja/Konferencje
Sympozja/Konferencje

Sympozja “Kompozyty - teoria i praktyka”

Sympozja są dorocznymi naukowymi konferencjami krajowymi z udziałem uczestników zagranicznych. Zapraszamy także na spotkania przedstawicieli firm zajmujących się kompozytami lub materiałami wchodzącymi w skład kompozytów.  Poziom naukowy sympozjów zapewnia Komitet Naukowy i Recenzenci, wybitni specjaliści w poszczególnych grupach kompozytów. W miarę zgłaszanych propozycji organizatorzy zapraszają wybitnych specjalistów do opracowania referatów przeglądowych i ich wygłaszania na sesjach plenarnych. Artykuły, zaopiniowane przez Recenzentów (zgodnie ze standardowymi procedurami wydawniczymi) mogą być wydawane w naszym Czasopiśmie COMPOSITES THEORY AND PRACTICE. (Do 2012 roku PTMK organizowało spotkania pod nazwą Seminarium.)


ZAPRASZYMY NA:

XXII Sympozjum
“KOMPOZYTY 2018 -Teoria i praktyka”


Planowany termin i miejsce Sympozjum:
25-27 kwietnia 2018
Hotel Uroczysko 4*
Cedzyna k. Kielc

PROGRAM


Komunikat 1 oraz szczegóły dostępne są w wersji pdf oraz zakładce 2018 -XXII Sympozjum

Jest także dostępna
   - Karta zgłoszeniowa on-line


Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń oraz wnoszenia opłaty został przedłużony.
 
© 2008 InterPRYM