2018 - XXII Sympozjum
2018 - XXII Sympozjum

XXII Sympozjum
“KOMPOZYTY 2018 - Teoria i praktyka”

IX Walny Zjazd PTMK

Planowany termin Sympozjum:
25-27 kwietnia 2018

Miejsce Sympozjum:
Hotel Uroczysko 4*
ul. Cedzyna 44D, 25-900 Kielce

  
  


        

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXI Sympozjum “Kompozyty - Teoria i praktyka” 2017 organizowanym przez Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych. Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie naukowe będzie przychylnie przyjęte z Państwa strony oraz zaowocuje jak zawsze konstruktywną wymianą wiedzy i doświadczeń dotyczących szeroko rozpatrywanych kompozytów.

Zachęcamy również Państwa do publikacji swoich prac naukowych w czasopiśmie PTMK COMPOSITES THEORY AND PRACTICE.


ZAKRES TEMATYCZNY SYMPOZJUM

- nanokompozyty,
- kompozyty z materiałów odnawialnych,
- inżynieria materiałowa kompozytów,
- inne kompozyty,
- recykling kompozytów.

Wszystkie nadesłane materiały, przeznaczone do druku w czasopiśmie COMPOSITES THEORY AND PRACTICE, winny być oryginalne Warunkiem dopuszczenia artykułu do druku jest spełnienie wymogów czasopisma, pozytywne recenzje i wniesiona opłata konferencyjna lub opłata za druk.


Komunikaty Redakcji Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICE

- Redakcja przyjmuje artykuły wyłącznie w języku angielskim,
   nadesłane tylko drogą elektroniczną
on-line

Przyjmujemy również nowe publikacje z zakresu kompozytów (książki, skrypty) celem ich prezentacji w kolumnie „Z wydawnictw”,
Oczkujemy informacji od instytucji i firm o nowych opracowaniach lub zastosowaniach kompozytów celem ich prezentacji w kolumnie „Z praktyki”.

  

TERMINY:

Termin nadesłania KARTY ZGŁOSZENIA (pocztą, e-mail lub on-line) - 28.02.2018

Termin nadesłania referatów (wskazówki dla Autorów zamieszczone na stronie czasopisma) - 28.02.2018

Termin wniesienia opłaty - 28.02.2018

Program XXI Sympozjum oraz aktualne informacje dostępne będą tylko na stronie internetowej.

Języki konferencyjne: polski, angielski

PRZEWIDYWANE OPŁATY:

 Przewidywany koszt udziału w Symposium (materiały konferencyjne, zakwaterowanie i wyżywienie, druk 1 artykułu w czasopiśmie):

 1800,- PLN  - nocleg w pokoju dwuosobowym 
 2000,- PLN  - nocleg w pokoju jednosobowym


Druk artykułu bez udziału w Sympozjum:
- członkowie PTMK 450 PLN
- inni Autorzy 550 PLN


Opłatę konferencyjną lub tylko za druk artykułu należy dokonać na konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
PKO BP,  I Oddział Częstochowa
Nr 43 1020 1664 0000 3302 0150 1774

 

Komitet organizacyjny:
Katarzyna Braszczyńska-Malik (Poland)
Agata Dudek (Poland)
Józef Koszkul (Poland)
Szczepan Tomczyński (Poland)

Sekretariat:
Olga Karwala (Poland)
Katarzyna Strzelczak (Poland)
Barbara Lisiecka (Poland)

Komitet Naukowy:
Aldo R. Boccaccini (United Kingdom)
Anna Boczkowska (Poland)
Janusz Braszczyński (Poland)
Katarzyna Braszczyńska-Malik (Poland)
Mirosław Bućko (Poland)
Jan Chłopek (Poland)
Mirosłw Cholewa (Poland)
T.W. Clyne (United Kingdom)
Philippe Colomban (France)
Ignazio Crivelli-Visconti (Italy)
Jan Dutkiewicz (Poland)
Ludo Froyen (Belgium)
Katarzyna Gawdzińska (Poland)
Janusz Grabian (Poland)
Werner Hufenbach (Deutschland)
David Hui (USA)
Izabella Hyla (Poland)
Jacek Jackowski (Poland)
Jacek Kaczmar (Poland)
K.U. Kainer (Deutschland)
Waldemar Kaszuwara (Poland)
Jang-Kyo Kim (Hong-Kong, China)
Marian Klasztorny (Poland)
Zbigniew Konopka (Poland)
Józef Koszkul (Poland)
Lothar Kroll (Deutschland)
Wacław Królikowski (Poland)
Izabella Krucińska (Poland)
Satish Kumar (USA)
Krzysztof K. Kurzydłowski (Poland)
Marcin Leonowicz (Poland)
Gad Marom (Israel)
Jerzy Morgiel (Poland)
Krzysztof Naplocha (Poland)
Roger Naslain (France)
Zygmunt Nitkiewicz (Poland)
Anita Olszówka-Myalska (Poland)
Katarzyna Pietrzak (Poland)
Zbigniew Pędzich (Poland)
Waldemar Pyda (Poland)
Seeram Ramakrishna (Singapore)
Jerzy Sobczak (Poland)
Natalia Sobczak (Poland)
Tadeusz Spychaj (Poland)
Józef Suchy (Poland)
Barbara Surowska (Poland)
Stefan Szczepanik (Poland)
Michał Szweycer (Poland)
Ludomir Ślusarski (Poland)
Akira Todoroki (Japan)
Maria Trzaska (Poland)
Tadeusz Wierzchoń (Poland)
Władysław Włosiński (Poland)
Danuta Żuchowska (Poland) 

 
© 2008 InterPRYM